Home Vesti Kompanija Lenovo objavila rezultate drugog kvartala 2012/13. godine

Kompanija Lenovo objavila rezultate drugog kvartala 2012/13. godine

by SovaDmen

Kompanija Lenovo objavila je danas rezultate drugog fiskalnog kvartala, završenog 30. septembra 2012. godine. Osvajajući tržište i šireći se geografski, kompanija Lenovo je i dalje nastoji da postane najbolja kompanija među proizvođačima računara. Kompanija Lenovo je ostvarila kvartalnu prodaju u vrednosti od 8,7 milijardi dolara, što je 11 odsto više u odnosu na prethodnu godinu. Ne samo da je već tri godine rast kompanije Lenovo veći od rasta bilo kojeg od četiri vodeća proizvođača računara, već je u drugom kvartalu ostvaren i rekordni prihod pre oporezivanja u vrednosti od 204 miliona američkih dolara, što dokazuje da kompanija nastavlja da održava profitabilan rast.

U industriji u kojoj je ukupna isporuka računara opala za 8 odsto, isporuka računara kompanije Lenovo, u drugom fiskalnom kvartalu, porasla je za 10,3 odsto i to je 14. kvartal zaredom da je rast kompanije Lenovo nadmašio računarsku industriju u celini. U takvom izazovnom tržištu, kompanija Lenovo je uspela da ostvari do sada najveći udeo na svetu u vrednosti od 15,6 odsto, ostvarujući udeone poene u svim geografskim područijima, među svim proizvodnim linijama i kupcima.

Takav uravnoteženi rast, postao je zaštitni znak kompanije Lenovo tokom protekle tri godine, što je rezultat kontinuiranog fokusa kompanije na sprovođenje takozvane strategije „štiti i napadaj“.Ovom strategijom se jača poslovanje na postojećim tržištima, a istovremeno traže potencijalna nova tržišta. Budući da se industrija razvija u računarsku Plus eru, kompanija Lenovo neprestano prati trendove kako bi osigurala dobru poziciju u skladu sa razvojem industrije, pa portfolio proizvoda obuhvata više tableta, smart televizora i smart telefona.

Pored tako uspešnog tržišnog udela, kompanija Lenovo je ostvarila neto prihod u vrednosti od 162 miliona američkih dolara u drugom kvartalu, što je 13 odsto više u odnosu na prethodnu godinu, sa bruto maržom od 12,1 odsto. Kompanijska bruto dobit, za drugi fiskalni kvartal, porasla je za 11 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Operativni profit za drugi kvartal bio je 206 miliona američkih dolara, što je 24 odsto više u odnosu na prethodnu godinu.

Osnovna zarada po akciji u drugom fiskalnom kvartalu bila je 1,58 američkih centi ili 12,25 hongkoških centi. Neto novčane rezerve bile su 3,6 milijardi američkih dolara 30. septembra.

Kako računarska Plus era nastavlja da dominira, kompanija Lenovo je napravila nekoliko upečatljivih koraka tokom drugog fiskalnog kvartala kako bi učvrstila još više svoju vodeću poziciju, najavljujući dve značajne akvizicije: kompanije CCE, veoma poznate kompanije u Brazilu koja je lider među kompanijama za proizvodnju računarske i potrošačke elektronike i softverske kompanije Stoneware, fokusirane na cloud computing, što će pomoći kompaniji Lenovo da proširi i komercijalnu i potrošačku cloud ponudu, kao i da omogući proizvodnju višenamenskih uređaja u obrazovanju i vladinom sektoru koji će imati siguran sadržaj.

Obe ove akvizicije su usledile odmah nakon objavljivanja partnerstva sa kompanijom EMC. Kao deo ovog dogovora, kompanija Lenovo će ove servere samostalno izneti na tržište i vremenom ih ugraditi u odabrane EMC sisteme za skladištenje. Tek prošle sedmice, kompanija Lenovo je najavila formiranje nove poslovne jedinice koja će biti fokusirana na proširenje servera, skladišta, umrežavanja i ponuda softvera usmerenih na raznovrsne komercijalne potrošače, obuhvatajući velika preduzeća, mala i srednja preduzeća i integratore sistema.

Takođe, tokom drugog kvartala, kompanija Lenovo je najavila da otvara proizvodnu liniju u Severnoj Karolini, kreirajući 115 novih proizvodnih radnih mesta i jačajući njihovu konkurentsku poziciju globalne kompanije sa lokalnim korenima.

„Snažnim primenjivanjem naše strategije „štiti i napadaj“, kompanija Lenovo je nastavila svoj jak i balansiran impuls rasta. Naš globalni udeo na računarskom tržištu dostigao je još jedan istorijski vrh, približavajući nas našem snu da postanemo svetski lider u proizvodnji računara. Uz četvorogodišnji napor, naš rad sa PC potrošačima je prvi put postao prvi na svetu u ovom segmentu. Naš posao sa smart telefonima u Kini, koji smo započeli pre samo dve godine, ponovo je učvrstio svoju poziciju na drugom mestu“, rekao je Yang Yuanging, predsedavajući i izvršni direktor kompanije Lenovo. „Još važnije, ne samo da smo se brzo razvili, već smo i dosledno učvrstili svoju profitabilnost, gde prihod pre oporezivanja dostiže rekordnu visinu u ovom kvartalu. Kako su tržišta u razvoju izvan Kine ušla u profitabilnu fazu rasta i kako naš posao sa smart telefonima i sektorom Mobile Internet Digital Home (MIDH) nastavlja da raste, celokupna profitabilnost kompanije Lenovo će nastaviti da se poboljšava.“

Preporučujemo

Leave a Comment