56% ljudi kažu da bi najradije uzeli iPhone

56% ljudi kažu da bi najradije uzeli iPhone

ChangeWave Research uradio je anketu sa 4,413 učesnika. A u anketi je pitano jednostavno pitanje – Ako bi kupili smartphone u narednih 90 dana, koji bi kupili. I to je pokazalo da je potražnja za iPhone-om i dalje jaka. Oko 56% je reklo da, ukoliko bi menjali svoj telefon, najradije bi uzeli Apple iPhone, dok […]

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Filament.io 0 Flares ×